مراقبتهای لازم پس از فلورایدتراپی موضعی

1- تا نیم ساعت پس از فلورایدتراپی فکین از دادن نوشیدنی و غذا به کودک خود خودداری فرمائید.

2- در طی چند دقیقه اول به کودک خود یادآور شوید که آب دهان خود را بیرون بریزد.

3- پس از نیم ساعت بهتر است اول کودک دهان خود را شسته و بعد از آن غذا و یا نوشیدنی میل نماید.

4- درصورت داشتن هرگونه سؤال با دندانپزشک خود تماس بگیرید.