نخستین معاینه دندانپزشکی کودکان

اولین دیدار دندانپزشکی کودک چه موقع است؟
اولین دیدار باید حداکثر بین 6 تا 12 ماهگی صورت گیرد. در این زمان دندانپزشک، روشهای بهداشت دهان و دندان و پیشگیری از پوسیدگی های دندانی، عادات زیانبار دهانی و نیز کاربرد فلوراید را به شما آموزش خواهد داد.

فواصل زمانی بین دیدارهای دندانپزشکی چقدر باید باشد؟
فاصله دیدارها بستگی به نوع تغذیه، مراقبتهای دندانی و فلوراید آب آشامیدنی دارد و بطور معمول هر 6 ماه یکبار توصیه می شود.بدینوسیله با کاربرد روشهای پیشگیری، از صرف هزینه و وقت برای درمانهای پیچیده آینده جلوگیری خواهد شد.

در معاینه دندانهای کودکان، چه روندی طی خواهد شد؟
دندانپزشک به آرامی دندانها و لثه کودک را معاینه کرده، پوسیدگیها یا سایر مشکلات را ارزیابی می نماید. درصورت لزوم جهت بررسی فکین، دندانهای در حال تکامل و پوسیدگیهای غیرقابل رؤیت رادیوگرافی تجویز خواهد شد. همچنین در این جلسه روشهای بهداشتی و نیز رژیم غذایی صحیح ارزیابی و یادآوری خواهد گردید.

چرا با وجود اینکه دندانهای شیری می افتند، باید کودک خود را نزد دندانپزشک ببریم؟
دندانهای شیری سالم به جویدن صحیح غذا، تکلم درست و زیبایی کودک کمک بسزایی می کند، درغیراینصورت سلامت عمومی وی به مخاطره خواهد افتاد. درصورت زود از دست دادن دندانهای شیری، فضای مزبور باید توسط فضانگهدارنده حفظ شود وگرنه حرکت دندانهای مجاور سبب کاهش فضای رویش دندان دائمی جانشین گردیده و درمانهای ارتودنسی طولانی مدت و پرهزینه آینده را در بر خواهد داشت. هشت دندان پیشین شیری تا حدود 6 سالگی و 12 دندان شیری دیگر تا 12 سالگی باید برای کودک کار کند.

چه چیزهایی را باید در مورد دندانپزشک به کودک گفت؟
به او بگوئید، دکتر دوست شماست، به سلامت شما کمک می کند و دندانهای شما را تمیز می کند. از این دیدار با خاطره خوب و مفید یاد کنید.

نکات قابل توجه :
جهت ترغیب کودک برای دیدار دندانپزشکی به او رشوه ندهید.
دیدار دندانپزشکی را وسیله ای برای تنبیه معرفی نکنید.
اضطراب خود را به کودک منتقل نکنید.
به دیگران اجازه ندهید موارد ترس از دندانپزشکی را برای او بازگو کنند.
کلمات منفی و ترسناک مانند درد، آمپول، کشیدن، چرخ کردن را برای کودک بکار نبرید.
از آنجا که دندانپزشک و دستیار برای هر مورد اصطلاح خاصی را بکار خواهند برد، جزئیات روند کار را برای کودک توضیح ندهید.
از طرف دندانپزشک قولی به کودک ندهید.
دیدارهای دندانپزشکی را برای کودک لذت بخش سازید.
درصورت صلاحدید دندانپزشک، کودک را تنهایی به اتاق بفرستید.
همواره الگوی صحیحی از نظر رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک، برای کودک خود باشید.