کاربرد فیشور سیلانت، پیشگیری از پوسیدگی در کودکان

در برخی سطوح دندانی بویژه سطوح جونده، شیارها و فرورفتگیهایی وجود دارد. در اولین دندان آسیای دائمی این شیارها عمیقتر هستند.
به علت آنکه موهای مسواک آنقدر ظریف نیستند و نمی توانند عمق شیارها را تمیز کنند، مواد غذایی و میکروبها بخوبی از روی دندان پاک نمی شوند. با تجمع مواد غذایی و فعالیت میکروبها در این نواحی، مینای دندان ضعیف شده، پوسیدگی آغاز می گردد.
برای پیشگیری از پوسیدگی های سطوح جونده، مواد مخصوصی به نام فیشور سیلنت وجود دارند که می توان از آنها برای بستن عمق شیارها بطور مؤثر استفاده کرد. بدین ترتیب از تجمع مواد غذایی و میکروبها و ایجاد پوسیدگی جلوگیری خواهد شد.
 

سیلنت ها می توانند سالهای زیادی بر روی دندان باقی بمانند. گاهی اوقات به علت جویدن مواد غذایی سخت، مانند آب نبات یا مواد غذایی چسبنده ممکن است از جا کنده و شکسته شوند. به همین دلیل گاهی نیاز به اصلاح دارند و بهتر است هر شش ماه یکبار بررسی شوند. درحال حاضر استفاده از سیلنت روش مؤثری در پیشگیری از پوسیدگیهای سطوح جونده دندان شناخته شده است. استفاده از فیشور سیلنت بعد از معاینه دندانها، با تشخیص و صلاحدید دندانپزشک انجام می شود. 

توجه: در این روش نیاز به بی حسی و تراش دندان نیست.