PRR – درمانهای رزینی پیشگیری کننده

ترمیم رزینی پیشگیری کننده چیست؟
ترمیم رزینی پیشگیری کننده روش جانشینی برای ترمیم دندانهای دائمی جوان که در آنها پوسیدگی محدود به شیارها و حفرات مجزا بوده و دارای شیارهای مجاور مستعد به پوسیدگی نیز می باشند. در این روش نیاز به حداقل تراش دندان برای حذف پوسیدگی است به این ترتیب قسمت زیادی از نسج دندان که برای ترمیم های مرسوم از دست می رود در این روش حفظ شده و بخش های سالم نیز حفظ و تقویت می شوند. با استفاده از این روش تنها 5% سطح جونده جهت تراش از بین می رود در حالی که برای انجام یک ترمیم آمالگام حدود 25% سطح جونده تراش می خورد. تراش دندانها برای این ترمیم نیاز به دقت زیادی داشته که نسبت به ترمیم های مرسوم آمالگام نیاز به زمان بیشتری دارد.

P.R.R چه برتری بر ترمیم های معمول آمالگام یا ترمیم های همرنگ دارد؟
الف – این پرکردگی ها با مواد همرنگ دندان انجام شده و ظاهری طبیعی به دندان می دهند.
ب – در این روش پس از برداشت پوسیدگی بخش بیشتری از ساختمان دندان، باقی می ماند و به این ترتیب استحکام دندان بیشتر حفظ می شود.
ج – این ترمیم ها می توانند با موادی انجام شوند که در طول زمان از خود فلوراید آزاد کرده باعث اعمال اثر محافظتی قوی تری روی دندان می شوند.
د – این ترمیم ها درصورت تخریب برخی قسمت ها به سادگی با اضافه نمودن رزین قابل ترمیم می باشند. درحالی که جهت ترمیم بخش های تخریب شده یک ترمیم آمالگام، ترمیم باید کاملاً جایگزین شود.

آیا این درمان در دندانهای شیری نیز قابل انجام است؟
بلی

این نوع ترمیم بیشتر در چه سنی انجام می شود؟
این روش به عنوان یک ترمیم رزینی پیشگیری کننده بویژه در کودکان با دندانهای تازه رویش یافته و با حداقل پوسیدگی در فرورفتگی ها و شیارها بکار می رود.

این ترمیم ها تا چند سال در داخل دهان بیماران باقی می مانند؟
طبق تحقیقات انجام شده این ترمیم ها در کمتر از یک درصد موارد بعد از 3 سال و حدود 7 درصد موارد بعد از 5 سال، ممکن است از دست بروند و ممکن است باعث عود پوسیدگی در ناحیه تخریب شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای چکاپ های 6 ماهه حتماً به دندانپزشک مراجعه شود و ترمیم ها مورد بازبینی قرار گرفته، تا درصورت نیاز بخش های تخریب شده ترمیم گردند.
اگر بازبینی های متناوب در مورد این مواد انجام شود می توان انتظار داشت که میزان وقوع پوسیدگی در یک فرد به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

زندگی هدیه باارزشی است که از طرف خداوند به انسان ها اهداء شده است، این حق کودک شماست که زندگی خود را با دندانهای سالم سپری کند.